Čo je pasívny dom

Čo je pasívny dom

Termín „pasívny dom“ („Passivhaus“ v nemčine) odkazuje na prísne, dobrovoľné normy pre energetickú účinnosť v budove, ktorá znižuje svoju ekologickú stopu.Typické vykurovacie systémy v strednej Európe, kde bol štandard pasívneho domu pôvodne vyvinutý a aplikovaný, sú centralizované vykurovacie systémy skladajúce sa z radiátorov, potrubí s teplou vodou a kotlov vyhrievaných ropou alebo zemným plynom. Koncept pasívneho domu je založený s cieľom znížiť tepelné straty na minimum, čím činí veľké vykurovacie systémy zbytočnými.