Čo obsahuje architektonická štúdia – projekty domov

Čo obsahuje architektonická štúdia – projekty domov

Realizácii rodinného domu predchádza niekoľko podstatných krokov. Samotnej stavbe predchádza úradná dokumentácia a rôzne povolenia. Avšak základným pilierom celého projektu rodinného domu je architektonická štúdia. Jej cieľom je poskytnutie názornej predstavy rodinného domu na konkrétnom pozemku. Vďaka architektonickej štúdii získate jasnú predstavu o možných riešeniach zhotovenia projektu. Architektonická štúdia Architektonická štúdia predstavuje najjednoduchšiu, no napriek tomu najdôležitejšiu formu projektovej dokumentácie. Ide o premietnutie zámeru klienta do konkrétnej predstavy v rámci dispozičného riešenia stavby a jej prevádzky. Klient má k dispozícii celý vizuál stavby a definované materiály, ktoré sa pri realizácii použijú. Textová časť obsahuje základné údaje o stavbe, popis dispozičného a technického riešenia stavby a jej prevádzku. Rovnako uvádza napojenie […]

Ako vybrať projekt rodinného domu: katalógové alebo individuálne riešenia?

Ako vybrať projekt rodinného domu: katalógové alebo individuálne riešenia?

Všetky možnosti pre projekt rodinného domu, ktoré trh ponúka, poskytujú určité výhody aj nevýhody. Katalógové projekty rodinných domov ponúkajú lacnejšiu a rýchlejšiu variantu, avšak limitujú klientove individuálne predstavy a požiadavky. Na druhú stranu individuálne projektové riešenia dokážu obsiahnuť veľmi špecifické požiadavky a aj napriek dlhšej príprave realizácie stavby, dokážu ušetriť dodatočné náklady.  Katalógový dom Výhody katalógového rodinného domu sú nižšia cena a pomerne rýchle dodanie projektu. Klient má okamžite prístup k informáciám o dispozícii nosných a obvodových stien, rozmeroch či orientácii okien.  Avšak každá zmena, ktorú potrebujete vykonať, či už v súvislosti s posunom stien, tvarom domu či strechy, alebo prispôsobením projektu vášmu pozemku – automaticky navýši konečnú cenu. Rovnako […]