Čo obsahuje architektonická štúdia – projekty domov

Čo obsahuje architektonická štúdia – projekty domov

Realizácii rodinného domu predchádza niekoľko podstatných krokov. Samotnej stavbe predchádza úradná dokumentácia a rôzne povolenia. Avšak základným pilierom celého projektu rodinného domu je architektonická štúdia. Jej cieľom je poskytnutie názornej predstavy rodinného domu na konkrétnom pozemku. Vďaka architektonickej štúdii získate jasnú predstavu o možných riešeniach zhotovenia projektu. Architektonická štúdia Architektonická štúdia predstavuje najjednoduchšiu, no napriek tomu najdôležitejšiu formu projektovej dokumentácie. Ide o premietnutie zámeru klienta do konkrétnej predstavy v rámci dispozičného riešenia stavby a jej prevádzky. Klient má k dispozícii celý vizuál stavby a definované materiály, ktoré sa pri realizácii použijú. Textová časť obsahuje základné údaje o stavbe, popis dispozičného a technického riešenia stavby a jej prevádzku. Rovnako uvádza napojenie […]