Čo je pasívny dom

Čo je pasívny dom? Tento termín („Passivhaus“ v nemčine) odkazuje na prísne, dobrovoľné normy pre energetickú účinnosť v budove, ktorá znižuje svoju ekologickú stopu.

Typické vykurovacie systémy v strednej Európe, kde bol štandard pasívneho domu pôvodne vyvinutý a aplikovaný, sú centralizované vykurovacie systémy skladajúce sa z radiátorov, potrubí s teplou vodou a kotlov vyhrievaných ropou alebo zemným plynom. Koncept pasívneho domu je založený s cieľom znížiť tepelné straty na minimum, čím činí veľké vykurovacie systémy zbytočnými.

Pasívne domy nevyžadujú aktívny vykurovací systém, sú vyhrievané „pasívne“ (tepelnými ziskami z vnútorných zdrojov tepla – osôb, spotrebičov a zo slnečného žiarenia prechádzajúceho oknami) a iba v malej miere ohriatym privádzaným čerstvým vzduchom. Vysoko účinná rekuperačná jednotka umožňuje znova využiť teplo, obsiahnuté v odpadovom vzduchu. Vďaka týmto technikám vykurovania nie je nutné použitie konvenčných vykurovacích systémov ani za najchladnejších zím. V teplejších mesiacoch pasívne domy využívajú pasívne chladiace techniky, ako sú strategické tieňovanie, na udržanie príjemnej klímy.

pasívny dom projekt Greenstudio

Uvažujete o stavbe domu, rekonštrukcii alebo nad novým interiérom? Naši architekti vám radi pomôžu v ktorejkoľvek fáze vášho projektu vrátane realizácie: +421 948 199 888

Čo je pasívny dom

Pasívny dom je viac než nízkoenergetická budova. Pasívne domy umožňujú úspory energie súvisiace s vykurovaním a chladením až o 90 % v porovnaní s typickým domom a o viac než 75 % v porovnaní s priemernou novostavbou. Merná potreba tepla na vykurovanie by ročne nemala prekročiť 15kW/m2a. Obrovské úspory energie boli preukázané aj v teplom období, kedy bežné domy vyžadujú aktívne chladenie.

Prečítajte si aj Pasívny dom – vyskúšajte si ako by sa vám v ňom žilo

Pasívne domy sú oceňované pre vysokú úroveň komfortu, ktorú ponúkajú. Vnútorná povrchová teplota sa líši len málo od vnútornej teploty vzduchu, a to aj tvárou v tvár extrémnym vonkajším teplotám. Špeciálna konštrukcia obvodových stien, okien či strechy udržuje požadované teplo vnútri a nežiaduce vonku. Ventilačný systém dodáva napriek absolútnej vzduchotesnosti stavby konštantne čerstvý vzduch, takže si môžete dopriať vynikajúcu kvalitu ovzdušia bez vetrania a nepríjemného prievanu.

Pasívny dizajn nie je príloha alebo dodatok k architektonického návrhu, ale proces návrhu, ktorý je integrovaný s architektonickým riešením. Hoci  je väčšinou aplikovaný na nové budovy, dá sa úspešne použiť aj pri rekonštrukciách.