Lietajúci dom 7: Vzduchotechnika

Prísun čerstvého vzduchu zabezpečuje rekuperácia. Pre systém riadeného vetrania sme sa rozhodli najmä preto, že stavba sa nachádza v blízkosti cestnej komunikácie, ktorá prináša zvýšený hluk a prašnosť. Rekuperácia umožňuje nepretržité vetranie bez toho, aby bolo potrebné otvárať okná.

Rozvody VZT a rekuperácia

Ďalším dôvodom bolo šetrenie energie. Na rozdiel od klasického vetrania oknami, rekuperácia zabezpečuje prísun vzduchu bez tepelných výkyvov. Tým sa šetria náklady na vykurovanie, prípadne na chladenie.  

Rozhodli sme sa pre aktívnu rekuperáciu, s ktorou je možné interiér čiastočne vyhriať alebo ochladiť. Súčasťou rekuperácie je aj tepelné čerpadlo s výkonom cca 2 kW, umožňujúce ohrev úžitkovej vody. Ďalšou výhodou je filter, ktorý zachytáva prach a peľ. 

Do obytných miestností je privádzaný čerstvý vzduch. Ďalším potrubím sa odvádza znehodnotený vzduch z kuchyne, kúpeľne a obslužných miestnosti. Zahriaty odpadový vzduch zároveň odovzdáva časť tepelnej energie čerstvému vzduchu. Ohrev však prebieha bez toho, aby sa odpadový a čerstvý vzduch navzájom premiešali.

Rekuperácia montáž

Uvažujete o stavbe domu, rekonštrukcii alebo nad novým interiérom? Naši architekti vám radi pomôžu v ktorejkoľvek fáze vášho projektu vrátane realizácie: +421 948 199 888

Vzduchotechnické potrubie bolo akusticky oddelené od všetkých stavebných konštrukcií. Aby sme zabránili šíreniu zvukov, na prívodné aj odťahové potrubie sme namontovali tlmiče hluku. Tie sú od železobetónovej časti oddelené mäkkou páskou, ktorá eliminuje zvuky, spôsobené chvením. Spoje na potrubí sme prelepili. 

Vzduchotechnika montáž

Montáž rekuperácia

Prietoky vzduchu na jednotlivých výustkach sme zmerali aneometrom. Následne sme nastavili klapky na potrubí, aby zodpovedali požadovaným hodnotám. 

ameometer - meranie prietoku vzduchu

V letnom období prúdi prívodným potrubím chladný vzduch. Znamená to, že na jeho povrchu by mohlo dôjsť ku kondenzácii vodnej pary, ktorá by mohla vytekať z výustiek.  Preto potrubie chráni tepelná izolácia. 

vzduchotechnika - tepelná izolácia

Nakoniec sme potrubie napojili na rekuperačnú jednotku, umiestnenú v technickej miestnosti. Nainštalovali sme ovládací panel. Po zhotovení sadrokartónových priečok sme na výustky osadili tanieriky, ktorými sa dá regulovať prietok vzduchu. 

Inštalácia vzduchotechnika
vzduchotechnika

Postup prác vo videu:

Chcete vedieť o objekte Konzola Devín viac? Prečítajte si všetky články tohto projektu na tomto linku >>> „Lietajúci dom .

Spýtajte sa nás, čokoľvek vás zaujíma:

+421 (948) 199-888

info@greenstudio.sk