Lietajúci dom 1: Zakladanie stavby

Objekt v sebe spája viacero špecifík. Hlavným charakteristickým rysom je predsunutá južná časť s terasou, ktorá spočíva na 12 metrovej konzole. Ďalšou zvláštnosťou stavby sú hlbinné základy stavby. Tie vyplynuli najmä z vlastností pozemku, ktorý leží na záplavovom území. Zároveň je úzky a ťažko prístupný pre stavebné mechanizmy.

Pilóty

Kvôli spomínaným faktorom sme sa rozhodli pre hlbinné založenie stavby pomocou razených pilót. Keďže pod stavbou sa nachádza široká vrstva riečnych naplavenín, pilóty prenikajú až do hĺbky cca 12 metrov, kde sa už začína skalné podložie. 

Dĺžka jednej pilóty je 6 metrov, čo znamená, že ich bolo potrebné nadpájať a zároveň aj skracovať.

Uvažujete o stavbe domu, rekonštrukcii alebo nad novým interiérom? Naši architekti vám radi pomôžu v ktorejkoľvek fáze vášho projektu vrátane realizácie: +421 948 199 888

Kvôli lepšiemu rozloženiu síl a pevnejšiemu prichyteniu stavby k terénu nie sú uložené len kolmo, ale aj šikmo, a to v rôznych smeroch.

Po umiestnení pilót nasledovala vrstva podkladového betónu, na ktorú bola kladená hydroizolácia. Asfaltové hydroizolačné pásy neboli nevyhnutné, ale keďže ide o rizikové územie, chceli sme mať istotu, že vlhkosť zo zeme nevystúpi do pilierov.

Testovaním sme zistili, že pri zatĺkaní prenikla do pilót voda. Tá bola následne odčerpaná a dutiny vyplnené betónom so železnými prútmi, čím sa zvýšila životnosť pilót. Napokon boli na pilóty osadené tlakové hlavice, ktoré rovnomerne roznášajú záťaž stavby do únosného podložia.

Základy stavby

Základ stavby tvorí podzemný monolitický prstenec zo železnej výstuže a vodonepriepustného betónu. Základové pásy boli ošetrené hydroizolačnou vrstvou, ktorá chráni pred povodňou, ale aj pred zemnou vlhkosťou.

stavby
stavby

Piliere

Na základové pásy nadväzuje šesť nadzemných pilierov zo železobetónového monolitu. Aj pri nich sme použili vodonepriepustný betón.  Následne boli piliere pokryté hydroizolačnou vrstvou až do výšky stropnej (teda základovej) dosky.

realizácia stavby

Celý postup stavebných prác od vytýčenia pozemku až po stavbu nadzemných pilierov sme zachytili aj na krátkom videu.

Realizácia stavby je komplexná služba, ktorá je prirodzeným vyústením nášho dlhoročného pôsobenia v oblasti projektovania a dohľadu nad výstavbou rodinných domov. Vychádzajúc z našich skúseností, odborných štúdií, výskumov a realizovaných projektov,  je naším cieľom dosiahnuť maximálnu kvalitu stavby a nie lákať Vás na najnižšiu cenu.

Chcete vedieť o objekte Konzola Devín viac? Prečítajte si všetky články tohto projektu na tomto linku >>> „Lietajúci dom .

Spýtajte sa nás, čokoľvek vás zaujíma:

+421 (948) 199-888

info@greenstudio.sk