Fotopríbeh – výstavba pasívneho domu

Pozrite si, ako prebiehala výstavba energeticky pasívneho domu v 30 krokoch a na 42 fotografiách. (MÔJ DOM 4/2012)

Krok po kroku k pasívnemu domu

Krátko pred dokončením sme navštívili testovací, energeticky certifikovaný pasívny dom len niekoľko kilometrov od našich hraníc, v rakúskej obci Kittsee. Po dokončení bude nasledujúce tri roky prístupný všetkým, čo majú chuť vyskúšať si „pasívne bývanie“. Pobyt v tomto dome bude môcť na vlastnej koži zažiť aj šťastlivec, ktorý sa v májovom vydaní časopisu Môj dom zapojí do súťaže. My v redakcii sme sa zatiaľ zaujímali predovšetkým o priebeh výstavby, technológie a použité materiály.

Základom každého pasívneho domu je nadštandardná tepelná izolácia, perfektná vzduchotesnosť a tiež vzduchotechnika, ktorá udržiava pohodovú vnútornú klímu bez nevyhnutnosti klasického vetrania, pretože to so sebou prináša neželané tepelné straty, a teda vyššie náklady na prevádzku. Okrem toho, že pasívne stavby šetria svojim majiteľom peniaze na chod domu, k všeobecnému prospechu prispievajú aj takmer nulovými emisiami CO2, navyše sú takmer nezávislé od zdrojov fosílnych palív. To všetko z nich robí nanajvýš rozumnú alternatívu do budúcnosti. Ako teda dosiahnuť, aby dom spotreboval minimum energie? Už sme spomínali, že základom je kvalitná tepelná izolácia a maximálna vzduchotesnosť. Pozrime sa teda detailne, ako tieto parametre dosiahnuť.

Prečítajte si: Prestavba starého rodinného domu na nízkoenergetický dom

1. Dom je založený na 50-centimetrovej vrstve zhutneného penového skla, ktoré slúži nielen ako hydroizolácia, ale zlepšuje najmä tepelnotechnické vlastnosti podkladu domu.

 2. Výkopová jama je obalená geotextíliou, ktorá bráni prenikaniu nečistôt do penového skla. Jeho znečistenie by zhoršilo tepelnotechnické vlastnosti celých základov objektu. Na nej je uložený drenážny systém. Nasledujú tri vrstvy zhutneného penového skla a súvislá vrstva podkladového betónu, ktorá eliminuje nerovnosti základov. Hrúbka konštrukcie železobetónovej dosky je 25 cm. Všetky priestupové potrubia do domu vedú pod úrovňou penového skla. Armovanie dosky na určených miestach „odskakuje“, aby sa vytvoril podklad na jednoduchšiu inštaláciu okien.

3. Základová doska bez debnenia. Tekutú hydroizoláciu s protiradónovou ochranou použili pri stavbe z dôvodu jednoduchej inštalácie a vytvorenia nulových spojov práve pre výstupky na okná. Murivo totiž bude presne lícovať s hranou základovej dosky a okná sa na zníženie tepelných strát nainštalujú až do úrovne tepelnej izolácie. Aby sa hydroizolácia nedeformovala alebo neporušila, rohy železobetónovej dosky zaoblili.

4. Obvodové murivo tvoria tvárnice Ytong P2-400 s výbornými tepelnotechnickými vlastnosťami. Na obrázku vidieť aj tzv. kapsy v obvodových stenách, do ktorých neskôr napojili nosné priečky. Celá stavba bola navrhnutá tak, aby sa dala veľmi rýchlo postaviť z prefabrikovaných dielov z jedného materiálu podobne ako skladačka Lego; steny, priečky, stropy aj schodisko sú z pórobetónu. Spodné podlažie aj so schodiskom postavili za dva dni. Na tretí deň už majstri ukladali strop. Pórobetón zvolil staviteľ aj pre jeho tepelnoizolačné danosti, ktoré sa nelíšia v horizontálnom ani vertikálnom smere. Jeho vlastnosti ocenili aj pri rozvodoch inštalácií.

Prečítajte si: 8 rád ako si správne vybrať stavebný materiál na dom

5. Proti zemnej vlhkosti ochránili obvodové steny tekutou hydroizoláciou v súvislej vrstve až po prvý rad tehál. Zabezpečuje nielen odolnosť proti vode, ale aj vzduchotesnosť základov. Priamo na ňu potom aplikovali tepelnú izoláciu.

6. Na prefabrikované stropné nosníky uložili z výroby pripravené pórobetónové diely s hrúbkou 20 cm.

7. Schodisko dodané priamo z výroby výrazne uľahčilo stavbárom prácu – výhodou bolo, že už na tretí deň nemuseli využívať pomocný rebrík.

8. Detail montáže krovu. Dom má valbovú strechu.

9. Vrchná izolácia domu sa nenachádza na konštrukcii strechy, ale na úrovni stropu horného podlažia. Ten pozostáva z kazetových nosníkov s výškou 40 cm, medzi ktoré vkladali izoláciu Isover Unirol Plus v hrúbke 2 × 20 cm. Aby nedochádzalo k tepelným mostom v miestach nosníkov, priečne ich stužili doskou OSB, na ktorú uložili 10-centimetrovú vrstvu izolácie.

10. Keďže konštrukcia strechy má nízky sklon, použili špeciálnu krytinu Bramac max 7.

11. Ukladanie izolácie medzi kazetové nosníky. Tepelné toky prerušili izoláciou v dvoch vrstvách.

12. Vzduchotesnú rovinu na strope vytvorili inteligentnou parotesnou membránou Isover-Vario KM Duplex, prichytenou k stropným nosníkom, ktorá umožňuje prestup vlhkosti smerom do vonkajšieho i vnútorného prostredia. Všetky prestupy sú prelepené páskou Isover vario KB. Na obrázku vidieť aj otvor na budúci vstup na povalu, ktorý bude uzatvorený dvojitým príklopom. Prvý ukryje vysúvacie schodisko, druhý poslúži ako vzduchotesná rovina a zabezpečí tepelnú izoláciu.

Prečítajte si: Najčastejšie chyby pri konštrukcii pasívneho domu

13. Všetky spoje prelepili kúskami tesniacej pásky, aby sa dosiahla vzduchotesnosť.

14. Izolácia je prichytená doskami, ktoré sú upevnené skrutkami, nie klincami. V mieste každej skrutky vytvorili silikónové lôžko, pričom tmel pri doťahovaní každú skrutku nepriedušne obalil. Keďže na prichytenie sa použilo veľké množstvo skrutiek, bez silikónovej izolácie by nastávala nežiaduca infiltrácia vzduchu. Vzduchotesnosť tak zabezpečili aj v zdanlivo drobných detailoch.

15. Na obvodové múry aplikovali čadičovú izoláciu Isover Tf Profi, ktorá sa však nevyrába v hrúbke 30 cm, požadovanej v tomto prípade. Použili preto dve celoplošne zlepené vrstvy s hrúbkou 12 a 18 cm. Čadič využili namiesto polystyrénu, aby vytvorili difúzne otvorenú konštrukciu, ktorá – s istou mierou zveličenia – môže dýchať, no pritom si zachováva svoju vysokú tepelnú izoláciu.

16. Kotviace terčíky na spevnenie fasády zapustili 2 cm do izolácie. Aby maximálne eliminovali bodové tepelné toky, na miesta výrezov vkladali krúžky Styroduru. Na záver exteriérovej úpravy použili silikátovú omietku.

17. Okenné otvory sú po obvode prekryté vrstvou stavebného lepidla, aby sa vytvorila súvislá plocha bez štrbín. Na napojenie vzduchotesnej roviny okna použili paropriepustnú pásku, ktorú prichytili perlinkou a na záver pretreli lepiacou maltou, čím vytvorili prvú vzduchotesnú rovinu. Na rámy nalepili APU lišty (plastové profily, ktoré zabezpečia dokonalé spojenie okenného rámu s omietkou bez nutnosti tmelenia) a na záver prišla omietka, ktorá slúži ako ďalšia vzduchotesná rovina.

18. Osádzanie parapetov. Štvorcentimetrovú medzeru medzi oknom a murivom, ktorá vznikla pre spádovanie vonkajšieho parapetu, vyplnili polystyrénom, spevnili sieťkou a napojili na ostenie.

19. Ukotvenie konštrukcie na tieniacu techniku. Boxy na žalúzie prichytili na konzoly upevnené do nosných prvkov v stropnej konštrukcii. Pretože okná sú o 8 cm predsadené smerom do exteriéru – do úrovne tepelnej izolácie, pričom medzi oknom a boxom na žalúzie bolo potrebné nechať 4-centimetrovú medzeru napríklad na sieťku proti hmyzu, zostávajúca hrúbka izolácie 14 cm by v prípade polystyrénu nezodpovedala tepelnotechnickým požiadavkám na skladbu steny. Vylepšili ju preto vákuovou izoláciou. Vákuové panely sa vyrábajú v kompaktnom module, ktorý sa nemôže porušiť, inak by stratil svoje vynikajúce tepelnotechnické vlastnosti. Posledná (v smere z interiéru) 4-centimetrová vrstva izolácie Styrodur zasahuje na vylepšenie tepelnoizolačných vlastností aj nad rám okna. Na obrázku vidieť aj skladbu izolácie podstrešia.

20. Dôležitou zásadou dodržania vzduchotesnosti bolo potiahnutie omietky až na základovú železobetónovú dosku, aby sa zabránilo infiltrácii vzduchu cez prvý rad tvaroviek.

Prečítajte si: Odvetrané fasády domov zlepšia nielen klímu v dome

21. Kompaktná jednotka vzduchotechniky. Aby sa medzi jednotlivými miestnosťami nešíril hluk, na potrubie umiestnili tlmiče zvuku.

22. Keďže omietka slúži ako vzduchotesná rovina, všetko, čo prechádza nad jej úroveň, muselo byť dokonale utesnené tmelom.

23. Okraje vzduchotesnej membrány Vario zatmelili a na spojoch železobetónových vencov prelepili tesniacou páskou, čím dosiahli najvyšší stupeň. Tmelom utesnili aj elektrochráničky, aby cez ne neunikal vzduch.

24. Dokonale utesnené sú aj kotviace skrutky vzduchotechniky, ktoré prechádzajú cez membránu Vario. Sú to síce maličkosti, na tých však stojí podstata pasívnych domov.

25. Prierazy na potrubia na nasávanie a odvádzanie vzduchu boli väčšie ako priemer potrubia, preto ich vyplnili čadičovou izoláciou, utesnili lepiacou penou, spevnili sieťkou a lepiacou maltou a omietky aplikovali tesne k hranici potrubia.

26. Na obrázku vidieť, ako sa robila skúška vzduchotesnosti, tzv. blowerdoor test. Na dvere sa umiestnila fólia s ventilátorom, ktorý vháňal dnu vzduch, kým sa nevytvoril pretlak 50 Pa. Na základe meraní sa potom zistí, koľko vzduchu za hodinu z objektu uniklo. Prvé meranie po dokončení omietok a podláh malo hodnotu n50= 0,274 1/h. Pri druhom teste, po inštalácii obkladov a vzduchotechniky, boli výsledky n50= 0,185 1/h.

button portfolio

27. Tepelnotechnické vlastnosti podlahy zlepšili 10-centimetrovou vrstvou polystyrénu, na ktorý prišla fólia, podkladový drôtikobetón a nášľapná vrstva. (Drôtikobetón je moderný kompozitný materiál. Pridaním drôtikov – oceľových vlákien – do betónu sa zásadným spôsobom zmenia jeho vlastnosti. Je síce podobný betónu vystuženému tradičným spôsobom, má však vyššiu húževnatosť a odolnosť proti vzniku a rozširovaniu zmrašťovacích trhlín.)

28. Keďže vonku bol chladný november a vetrať sa veľmi nedalo, aby zabránili vysokej stavebnej vlhkosti zabudovanej v konštrukciách, použili špeciálny betón s nízkou vlhkosťou.

29. Tmelom utesnili aj skrutky kotviacich prvkov na montáž sadrokartónových podhľadov.

30. Pod nášľapnou vrstvou inštalovali infračervené vykurovacie fólie s výkonom 2 kW, ktoré slúžia ako doplnok vykurovania. V dome je zabudovaný inteligentný systém, ktorý neustále vyhodnocuje, či je v interiéri taká teplota, aká bola nastavená. Ak systém zistí, že rekuperácia nestíha vzduch dohrievať na požadovanú teplotu, automaticky spustí prevádzku fólií. Ďalším zdrojom tepla v dome bude aj bioetanolová piecka s výkonom 3 kW. Systém pritom nebude sledovať len tepelné podmienky, ale postará sa napríklad aj o zapínanie svetiel podľa prítomnosti osôb a aktuálnych svetelných podmienok.

button co vieme zabezpecit

button kontakt