8 rád ako si správne vybrať stavebný materiál na dom

V tomto článku čitateľom radíme, na čo myslieť a ako si vybrať stavebný materiál pre Váš dom. Statika, izolácia, doba trvania stavby – to všetko a ešte viac sú premenné, ktoré by ste v rovnici mali zohľadniť. ( MÔJ DOM ŠPECIÁL 4/2013 )

8 užitočných rád ako si vybrať stavebný materiál

Dnes je na trhu množstvo stavebných materiálov a vybrať z nich ten najlepší pre svoj budúci dom nemusí byť ľahké. Podľa čoho sa rozhodnúť? Roztrieďte ich metódou postupných krokov.

Pri voľbe stavebného systému by sme mali začínať obvodovými stenami, na ktoré sa väčšinou kladú najvyššie nároky.

1. Rozhodnutie srdca

V prvom kroku by ste sa mali rozhodnúť medzi drevostavbou a domom z klasických, či menej klasických kusových stavív. Táto voľba je často záležitosťou pocitu a sympatií. Hoci s drevostavbami môže len máloktorý stavebný systém súťažiť napríklad v rýchlosti výstavby, ľahké konštrukcie majú svoje typické vlastnosti, ktoré nemusia vyhovovať každému. V tomto článku sa budeme venovať len murovaným konštrukciám.

2. Statika

Stavebný materiál musí v prvom rade spĺňať požiadavky statiky. Každá tvarovka má predpísanú únosnosť, respektíve pevnosť v tlaku. Na jedno- až dvojpodlažný objekt postačuje pevnosť v tlaku 2 až 4 MPa – presná hodnota záleží napríklad na tvare a zložitosti domu, alebo navrhnutom nosnom systéme. Takúto požiadavku hravo splnia aj steny s hrúbkou 20 až 30 cm, postavené z tvaroviek určených na nosné priečky.

Uvažujete o stavbe domu, rekonštrukcii alebo nad novým interiérom? Naši architekti vám radi pomôžu v ktorejkoľvek fáze vášho projektu vrátane realizácie: +421 948 199 888

3. Izolácia

Na rozdiel od priečok obvodové steny musia mať aj dostatočný tepelný odpor R, respektíve tepelnoizolačnú schopnosť, ktorú vyjadruje súčiniteľ prechodu tepla U. Tu máte v zásade dve možnosti – buď jednoduché murivo, ktoré spĺňa požiadavku na únosnosť, doplníte tepelnou izoláciou, alebo si vyberiete tvarovku, ktorá spĺňa oboje. V prvom rade by ste sa ale mali rozhodnúť, aké parametre má mať dom – či vám stačí bežný, alebo chcete dosiahnuť nízkoenergetický či pasívny štandard.

4. Akumulácia

Nielen schopnosť tepelne izolovať, ale aj schopnosť akumulovať, teda uchovávať teplo, je pri stavebnom materiáli dôležitá. Aby rozhodovanie nebolo také jednoduché, stavebný materiál s najlepšou tepelnoizolačnou schopnosťou má najhoršiu tepelnoakumulačnú schopnosť. Obidve totiž súvisia s hustotou, ale každá opačne. Musíte si teda vybrať, čo je vašou prioritou. Akumuláciu domu postaveného z ľahkých materiálov, respektíve z materiálov s izolačnou vrstvou aj na vnútornom povrchu však možno zvýšiť aj inými konštrukciami – napríklad priečkami alebo stropmi z ťažkých materiálov (priečkami z tehál alebo vápennopieskových tvaroviek, železobetónovými stropmi, betónovými potermi a podobne).

Prečítajte si: Stavba domu – použiť sendvič alebo supertehlu?

5. Hrúbka konštrukcie

Dnes majú prakticky všetci výrobcovia v ponuke tvarovky, ktoré spĺňajú tepelnotechnické požiadavky nízkoenergetických, prípadne pasívnych domov. Jediný výrobok je nosným prvkom a zároveň dostatočnou tepelnou izoláciou. Hrúbka takejto konštrukcie je však značná, pričom hrúbka múrov uberá z využiteľného priestoru v dome. Výhodou kombinácie materiálov – nosného a zatepľovacieho – je, že centimetrom tepelného izolantu možno nahradiť niekoľko centimetrov bežnej tvarovky. Ak sa teda skombinuje murivo s vysokou pevnosťou so zatepľovacím materiálom, budú steny tenšie, čo znamená pri rovnakej zastavanej ploche väčšiu úžitkovú plochu. Ale aj väčšiu prácnosť a dlhší čas výstavby.

6. Prácnosť a čas

Na cenu hrubej stavby domu má vplyv aj rýchlosť výstavby – ľudská práca je totiž drahá. Dôležitá je teda prácnosť, ktorá je pochopiteľne vyššia, ak treba murivo aj zatepľovať. Prácnosť však rastie aj pri väčšej hrúbke tepelnej izolácie – napríklad ak treba minerálnu izoláciu vyskladať z dvoch vrstiev. Rôzne izolanty si tiež vyžadujú rôzne spôsoby kotvenia (závisí to najmä od ich hmotnosti). Aj pri murovaní je prácnosť pri rôznych materiáloch odlišná. Napríklad pórobetón je ľahký, takže sa s ním jednoducho manipuluje a ľahko sa opracováva. Naproti tomu ťažké vápennopieskové tvarovky si vyžadujú celkom inú techniku aj iný čas na manipuláciu či rezanie. Pri rozdielnych materiáloch je rôzna prácnosť aj pri vedení inštalácií (do mäkšieho materiálu sa ľahšie robia drážky), čas výstavby sa predlžuje aj pri mokrých procesoch.

7. Detaily

Prácnosť výstavby súvisí aj s detailami. Čím jednoduchšie sú, tým rýchlejšia, a teda aj lacnejšia je stavba. Všimnite si preto, ako sú vyriešené detaily v stavebnom systéme. Napríklad osadenie okien v úrovni tepelnej izolácie slúži na odstránenie tepelného mosta v tomto mieste. Eliminovanie tepelných mostov, ktoré je dôležité najmä v energeticky pasívnej výstavbe, býva všeobecne časovo aj finančne náročné. V pasívnom dome sú pritom tieto detaily naozaj dôležité – až do takej miery, že kotvy treba do zatepľovacieho materiálu zafrézovať  a prelepiť, aby sa odstránili tepelné mosty aj v tomto mieste. A takáto práca znamená ďalší čas a peniaze. V nízkoenergetických stavbách sú isté tepelné mosty prípustné, nižšia investícia pri výstavbe však prinesie vyššie prevádzkové náklady.

Prečítajte si: Ako sme stavali pasívny dom v Kittsee

8. Cena až na prvom mieste

Pochopiteľne, za svoje peniaze chce každý to najlepšie. Pri výbere stavebného materiálu by ste mali hľadať optimálnu kombináciu vlastností – dôležité je pritom vybrať si, čo vyhovuje práve vám. V prvom rade si teda musíte ujasniť vaše priority. Vždy sa však treba v súčte ceny stavebného materiálu a práce zmestiť do rozpočtu. Dôležité je pritom všetko si dobre prepočítať vopred – v prípade potreby sa dajú zmeniť priority, upustiť z nárokov na veľkosť domu, energetický štandard… Premyslieť si to však musíte včas, pretože zmeny v priebehu stavby vás určite prídu draho.

stavebný materiál
stavebný materiál
stavebný materiál
stavebný materiál
stavebný materiál