Po záväznom odsúhlasení architektonickej štúdie (štúdia, ktorá by mala predchádzať projektu domu) sme pripravení pokračovať ďalej v tvorbe samotného projektu domu. Ten potom slúži ako podklad pre stavebné povolenie a tiež ako projekt k realizácii stavby. Nami poskytované projekty domov obsahujú všetky náležitosti vyžadované právnymi predpismi pre účely stavebného konania. Zároveň Vám detailné rozpracovanie tohto projektu prináša nasledujúce výhody pri realizácií domu:

  • kontrola použitých materiálov pri stavbe domu,
  • prehľad spotrebovaného objemu materiálu voči rozpočtu,
  • kontrola prevedenia jednotlivých detailov a konštrukčných riešení,
  • slúži ako záväzný podklad pre zmluvu o výstavbe domu.

Uvažujete o stavbe domu, rekonštrukcii alebo nad novým interiérom? Naši architekti vám radi pomôžu v ktorejkoľvek fáze vášho projektu vrátane realizácie: +421 948 199 888

projekty domov Greenstudio

Každý technický a konštrukčný detail projektu posudzujeme z hľadiska „teplotechniky“. To znamená, že na základe simulácie použitých materiálov a súvisiacich prepočtov sme schopní navrhnúť najoptimálnejšie riešenie pre úsporu energie Vášho domu. Zároveň si vytipujeme takzvané „kritické detaily“ (miesta v konštrukcii, ktoré by v prípade nedokonalého vyhotovenia spôsobili rôzne defekty) a tieto v projekte rozpracujeme detailne v mierke 1:10.

Projekty domov obsahujú aj návrh použitia konkrétnych materiálov (najmä obvodové murivo a tepelnú izoláciu), ktoré Vám pomôžeme zvoliť s ohľadom na rozpočet projektu, energetickú úspornosť objektu, akustické a akumulačné vlastnosti konštrukcie a ďalšie kritériá podľa Vašich požiadaviek.