Dom vo svahu alebo Lietajúci dom – úvod

Dom vo svahu alebo Lietajúci dom – úvod

Limity, vyplývajúce z pozemku, občas inšpirujú k tým najzaujímavejším architektonickým riešeniam. Platí to aj pre nízkoenergetický rodinný dom vo svahu, ktorý už stihol získať prezývku „Lietajúci dom“. Počiatočný stav a vízia Východiskom bol úzky, mierne sa zvažujúci pozemok, ktorý stojí na záplavovom území. Z južnej strany je ohraničený ramenom Dunaja, zo severnej rušnou cestnou komunikáciou. A naopak, výhodou je orientácia pozemku smerom na juh a najmä lokalita s unikátnym výhľadom. Tá sa nachádza blízko centra, no zároveň je v tesnej blízkosti prírody. Vízia bola jednoduchá. Postaviť domov pre štyri osoby, ktorý bude rešpektovať prírodu, no zároveň sa vyhne prírodným živlom, najmä záplave. Z týchto premís sa zrodila objemovo umiernená, no […]

Lietajúci dom 10: Podlaha

Lietajúci dom 10: Podlaha

Kročajová izolácia, elektrické vykurovanie, drevená podlaha Dom využíva viacero zdrojov tepla, vrátane elektrického podlahového vykurovania. Vstupné náklady na takéto kúrenie sú síce nižšie, no zároveň treba rátať s vyššími prevádzkovými nákladmi.  Keďže je dom Konzola Devín energeticky úsporný, náklady na podlahové kúrenie sú pomerne nízke. Zároveň ide len o doplnkový zdroj tepla. Obyvatelia v zime kúria najmä malou pieckou, s ktorou sú spojené minimálne náklady.  Podlaha je prekrytá OSB doskou, na ktorú sme umiestnili systém parozábrany ISOVER VARIO. Fóliu sme dôkladne prepojili s parozábranou na stenách a strope, ale aj s presklenou stenou. Jednotlivé spoje sme scelili spinkami a následne prelepili špeciálnou páskou.  Na parozábranu bola kladená kročajová izolácia. Tá […]

Lietajúci dom 9: Sadrokartónové konštrukcie

Lietajúci dom 9: Sadrokartónové konštrukcie

Akustické priečky, protipožiarny strop, vysokopevnostné predsteny Na vnútornom obložení obvodových múrov OSB 3 doskami a na záklope strechy je umiestnená parozábrana. Tá zabraňuje prenikaniu vodných pár do priestoru tepelnej izolácie.  Priečky a obklady obvodových stien sú zo sadrokartónu, ktorý zbytočne nezaťažuje nosnú konštrukciu. Najskôr bolo potrebné namontovať oceľové profily, do ktorých sa osadili sadrokartónové dosky. Oceľové rámy oddeľujú od stavebnej konštrukcie dilatačné pásky, zabraňujúce šíreniu zvukov. Použili sme dva typy sadrokartónových dosiek. Vnútorný obklad stien tvorí doska HABITO s vyššou hustotou, ktorá zabraňuje šíreniu zvukov a zároveň umožňuje kotvenie predmetov bez predvŕtavania a hmoždiniek. HABITO má aj ďalšie výhody. Je čiastočne ohňovzdorná a vhodná aj do priestorov s vyššou vlhkosťou.  […]

Lietajúci dom 8: Klimatizácia

Lietajúci dom 8: Klimatizácia

Chladenie, vykurovanie Klimatizácia zabezpečuje chladenie, no zároveň je aj ďalším zdrojom vykurovania. Vonkajšia jednotka je umiestnená na streche, kam bolo potrebné vyviesť potrubia a elektrickú kabeláž z interiéru. Tunel, prepájajúci vonkajšiu jednotku s interiérom, bol vzduchotesne a teplotechnicky uzavretý.  Aby vnútorná jednotka nepôsobila rušivo, inštalovali sme ju na strop v obývačke. Ešte pred osadením jednotky bolo do stropu umiestnené prívodné a odvodné potrubie na chladivo. Súčasne sa inštalovala rúra na odvod kondenzátu z vnútornej jednotky.  Vnútorná stropná jednotka bola napojená na interiérové rozvody a následne zavesená na strop. Počas montáže sme dbali na to, aby sa nepoškodil vzduchotesný obal budovy. Zároveň bolo potrebné zvoliť správny sklon jednotky, pretože strop sa […]

Lietajúci dom 6: Okná a žalúzie

Lietajúci dom 6: Okná a žalúzie

Hliníkové okná, exteriérové žalúzie Stavba bola naprojektovaná tak, aby čo najviac využívala lúče slnka. Presklená južná fasáda dovoľuje nízkemu zimnému slnku, aby preniklo hlboko do budovy a zahrialo ju. A naopak, vysokému letnému slnku bráni predsunutý tvar strechy, takže interiér zostáva v tieni.  (Foto Tomas Manina) V projekte sa preto kládol dôraz na kvalitné okná so žalúziami. Kvôli výborným tepelnoizolačným vlastnostiam sme zvolili hliníkové okná s trojitým zasklením.  Z praktických dôvodov sme si vybrali presklenú stenu s vnútorným delením. Ak by bola potrebná výmena sklenej tabule, jednotlivé časti sú ľahko demontovateľné a dajú sa osadiť z interiéru.  A naopak, súvislá sklenená tabuľa síce pôsobí esteticky, no prípadná výmena by bola technicky náročná, […]

Lietajúci dom 5: Fasáda domu

Lietajúci dom 5: Fasáda domu

Zadná fasáda domu susedí s rušnou cestou, preto je akustická. Železobetónový monolit sme najskôr obložili drevenými kazetami, ktoré boli kladené tak, aby sa fasáda domu jemne skláňala smerom k ceste.  Tepelná izolácia zo sklenených a čadičových vlákien (ISOVER UNIROL PLUS a ISOVER TF PROFI) išla nielen do drevených kaziet, ale aj do dutín medzi kazetami a železobetónovou stenou. Následne boli kazety prikryté OSB doskami a doskami CETRIS.

Lietajúci dom 3: Oceľová rámová konštrukcia, skelet a drevená konštrukcia

Lietajúci dom 3: Oceľová rámová konštrukcia, skelet a drevená konštrukcia

Železobetónová monolitická časť stavby už stojí. Prichádza čas na dominantný prvok stavby, ktorou je predsunutá 12-metrová konštrukcia stavby poskytujúca priestor pre dennú zónu. Keďže ju nesie zadná železobetónová časť, je skonštruovaná z ľahkej ocele. Kvôli preprave a jednoduchšej manipulácii bola dodaná v menších dieloch. Z jednotlivých častí sme na pozemku zložili dve samostatné ramená.