Projekt pasívneho domu obsahuje kompletnú dokumentáciu pre stavebné povolenie a tiež podklady k realizácii stavby. Navyše pri tomto type projektu Vám poskytneme aj optimalizáciu PHPP, vďaka ktorej vieme navrhnúť dom tak, aby spĺňal všetky parametre pasívneho domu.

Pri pasívnych domoch je nevyhnutné použiť tzv. nútené vetranie, a preto v projektovej dokumentácii (časť profesie) navrhujeme aj vedenie rozvodov a vetracie zariadenie. Za účelom zachovania najnižšej spotreby tepla na vykurovanie pasívneho domu, rozpracujeme veľa konštrukčných detailov podrobnejšie v porovnaní s projektom štandardného domu.

Prečo sa rozhodnúť pre pasívny dom?

Ak plánujete stavať dom na pozemku, ktorý umožňuje umiestnenie pasívneho domu, bude to investícia, ktorá sa Vám časom vráti vďaka minimálnej spotrebe energie pri prevádzke domu. Z tohto dôvodu Vám poskytujeme aj prepočet približnej návratnosti nákladov na výstavbu pasívneho domu vzhľadom na možnosti použitia rôznych materiálov. Vybrané konštrukčné riešenia a detaily posudzujeme teda aj z hľadiska návratnosti investície. Použitie stavebných materiálov a izolantov navrhujeme tak, aby sme z nich vyťažili maximum pri prevádzke domu. Hľadáme jednoduché riešenia, ktoré znížia vstupné náklady pasívneho domu a zároveň ušetria náklady na jeho prevádzku.

Prečítajte si aj Čo je pasívny dom

Ak máte záujem vedieť o pasívnych domoch viac, kontaktujte nás. Na prvom nezáväznom stretnutí Vám zodpovieme Vaše otázky o pasívnych domoch a pomôžeme Vám nájsť tu správnu voľbu pre vaše bývanie.

button co vieme zabezpecit

Čo posudzujeme v rámci stavebnej fyziky projektu pasívneho domu:

 • Odpor pri prechode tepla
 • Súčiniteľ prechodu tepla
 • Vnútornú povrchovú teplotu
 • Priebeh teplôt v konštrukcii
 • Určenie kondenzácie vodnej pary v konštrukcii
 • Priebeh čiastkových tlakov nasýtenej vodnej pary
 • Množstvo skondenzovanej vodnej pary
 • Dvojrozmerné teplotné pole s vykreslením priebehu izoterm v detaile
 • Infračervené zobrazenie detailu
 • Určenie najnižšej povrchovej teploty v detaile
 • Lineárny stratový súčiniteľ ψ
 • Ekonomickú návratnosť vzhľadom na energetickú spotrebu objektu
 • Potrebu tepla na vykurovanie
 • Optimalizáciu konštrukčných detailov na základe tepelno-technických posúdení
 • Optimalizáciu PHPP

 

button portfolio

PROJEKT PRE PASÍVNY DOM POZOSTÁVA Z TÝCHTO 3 ČASTÍ:

ČASŤ A – TEXTOVÁ ČASŤ
 1. A) SPRIEVODNÁ SPRÁVA
 2. B) SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
 3. C) CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

ZAKRESLENIE DO KATASTRÁLNEJ MAPY

ENERGETICKÝ A TEPLOTECHNICKÝ POSUDOK STAVBY

NAKLADANIE S ODPADMI POČAS REALIZÁCIE STAVBY

ČASŤ B – STAVEBNÁ ČASŤ / ČASŤ ARCHITEKTÚRA

TECHNICKÁ SPRÁVA

KOORDINAČNÁ SITUÁCIA, M 1:250

ARCHITEKTONICKÁ SITUÁCIA, M 1:250

PÔDORYS ZÁKLADOV, M 1:50

PÔDORYS PRVÉHO NADZEMNÉHO PODLAŽIA, 1.NP, M 1:50

PÔDORYS DRUHÉHO NADZEMNÉHO PODLAŽIA, M 1:50

PÔDORYS STRECHY, M 1:50

REZ A-A (PRIEČNY REZ), M 1:50

REZ B-B (POZDĹŽNY REZ), M 1:50

VÝKRES KROVU, M 1:50

POHĽAD 1, M 1:50

POHĽAD 2, M 1:50

POHĽAD 3, M 1:50

POHĽAD 4, M 1:50

SCHEMATICKÉ DETAILY 1, M 1:10

POZNÁMKY K STAVEBNEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII

SKLADBY STENOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

SKLADBY PODLÁH

SKLADBY STRIECH

SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

VÝKAZ SYSTÉMOVÝCH PREKLADOV

OKNÁ, ZASKLENÉ STENY A EXTERIÉROVÉ DVERE

VNÚTORNÉ DVERE

VÝLEZ DO PODSTREŠNÉHO PRIESTORU

KLAMPIARSKE PRVKY

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

VÝKAZ VÝMER A ROZPOČET STAVEBNEJ ČASTI PROJEKTU

ČASŤ C – PROFESIE

STATIKA ( REALIZAČNÝ PROJEKT )

ZDRAVOTECHNIKA ( VODA, KANÁL, PLYN ) (PSP)

VYKUROVANIE (PSP)

ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD (PSP)

POŽIARNÁ OCHRANA (PSP)

OPTIMALIZÁCIA PHPP

RIADENÉ VETRANIE

button kontakt