Aké okná sú najefektívnejšie?

Aké okná sú najefektívnejšie? Výber vhodných konštrukcií na výrobu okenných výplní do energeticky úsporných stavieb označovaných ako pasívne či nulové, je prioritnou úlohou pre výrobcu okien, projektanta aj investora. A to hlavne z pohľadu budúcich prevádzkových nákladov na vykurovanie. Nebolo to iné ani v prípade pasívneho domu v rakúskej obci Kittsee, o čom sme sa presvedčili. (DOM A BYT 9/2012)

Trendy úspor tepelných energií nútia všetkých výrobcov stavebných materiálov vylepšovať ich tepelnotechnické vlastnosti. Platí to aj o výrobcoch profilov pre oknárov, ale aj ostatných výrobcoch stavebných či strojárskych technológií, ktoré súvisia s oknárskou problematikou. Na tepelnoizolačných vlastnostiach okien sa najviac podieľa izolačné sklo, potom nasledujú nepriesvitné rámy a krídla okien. Ďalej sú to tesnenia a kovania a nezanedbateľnou je aj pripojovacia škára medzi rámom okna a stavebnou konštrukciou.

Okná sú skladačka, v ktorej hlavná úloha patrí zaskleniu

V súčasnosti sa na zasklenie okien najčastejšie používajú dvojsklá či trojsklá s kovovými selektívnymi vrstvami nanesenými na povrch tabule v procese výroby skla. Tieto eliminujú tepelný tok cez sklo. Medzery medzi tabuľami skla môžu byť plnené vzduchom, argónom či kryptónom. Existujú rôzne typy skiel, z ktorých sa dvoj- či trojsklá vyrábajú. Napríklad determálne (pohltivé) sklo absorbuje časť žiarenia, čo vyplýva z jeho chemického zloženia, ďalej sklo reflexné (odrazivé) dosahuje schopnosť odrážať v letných mesiacoch nežiaduce slnečné lúče prostredníctvom selektívnych povrchových úprav zlúčeninami kovov, ktoré zamedzujú úniku tepla z interiéru, prieniku UV žiarenia. Správne navrhnutá skladba a úprava dvoj- či trojskla bráni aj roseniu vnútorného povrchu skla.

Uvažujete o stavbe domu, rekonštrukcii alebo nad novým interiérom? Naši architekti vám radi pomôžu v ktorejkoľvek fáze vášho projektu vrátane realizácie: +421 948 199 888

Vzhľadom na to, že zasklenie tvorí až 80 % plochy okna, jeho veľmi dôležitou vlastnosťou je priepustnosť svetla. Ale vysoká priepustnosť znižuje tepelnoizolačnú schopnosť zasklenia! Hrúbka skla, vzdialenosti medzi sklami, pomer zasklenej plochy k ploche rámu – všetko toto ovplyvňuje tepelnoizolačné vlastnosti celého okna.

Ako sme naznačili, skladbe skiel v oknách alebo aj v balkónových dverách či presklených stenách sa musí venovať patričná pozornosť.

Aké okná použiť je kľúčové

V tejto súvislosti sa natískajú otázky:

  • aké riešenia sú najefektívnejšie?
  • kto ich navrhne?
  • s kým sa dá táto problematika konzultovať?

Ideálne riešenie je, ak projektant používa pri svojej práci niektorý výpočtový program umožňujúci variovať konštrukčné skladby a tieto posudzovať z pohľadu strát energií. Program pomôže vybrať najvhodnejší variant konštrukčnej skladby okna.

Ak takáto možnosť neexistuje, musí zaň „zaskočiť“ výrobca okien. Ten má dobré vedomosti o technologických možnostiach výrobcov izolačných skiel hlavne z pohľadu dlhodobého zachovania si deklarovaných vlastností. Aj výrobca izolačných skiel má (mal by mať) k dispozícii technické parametre, ktoré jeho izolačné dvoj- či trojsklá dosiahnu pri rôznych kombináciách a skladbe sklených tabúľ. Na príklade pasívneho domu v Kittsee, ktorý navrhla slovenská spoločnosť Greenstudio s.r.o. – Ing. Martin Duchoň a okná dodala spoločnosť Makrowin s.r.o. z Detvy, vám ukážeme, ako zafungovala dobrá spolupráca projektant – dodávateľ.

Dokonalá montáž okien v pasívnom dome v Kittsee

Aké okná sme použili pri stavbe? Okná slovenského výrobcu Makrowin 88G2 s trojsklom SGG Climatop LUX, nakoľko tieto okná vlastnia aj certifikát o vhodnosti používania pri stavbe pasívneho domu, ktorý vystavil Passivhaus Institut v Darmstadte. Trojsklo SGG Climatop LUX bolo použité aj na bezpečnostných sklách pri oknách – zasklených stenách a aj ich otváravých častiach prízemia preto, aby nebol zhoršený celkový Solárny faktor zasklenia g=0,62.

Z dôvodu lepšej vzduchotesnosti pripojenia do stavby sa riešila škára pripojenia nasledovne: okná na poschodí, ale aj pevné a otváravé presklené steny prízemia boli osádzané do tepelnoizolačnej roviny zateplenia fasády! Po obvode rámu okna aj okenných stien je z interiérovej strany nalepená parotesná páska. Tá je prilepená k obvodu okenného otvoru pomocou stavebného lepidla a sklotextilnej sieťky. Tým sa zabezpečuje vzduchotesné napojenie okna ku konštrukcii obvodového muriva.

Prečítajte si: Vyskúšajte si pasívny dom v Kittsee na vlastnej koži

Obvod pripojovacej škáry sa stavebne upravil do roviny vystierkovaním tenkou vrstvou stavebného lepidla. To preto, aby sa parotesná páska dokonale prilepila. Po dôkladnom osadení a priskrutkovaní okna do stavby sa pásky vyrovnali a prilepili ďalšou vrstvou stavebného lepidla. Do lepidla sa vložili pásy sklotextilnej sieťky, ktorá má eliminovať ťahové napätie pripojovacej škáry. Spoj rámu okna a zatepľovacieho systému sa vytesnil nízkoexpanzívnou montážnou páskou.

Prečítajte si: Odvetrané fasády domov zlepšia nielen klímu v dome

Druhá vrstva zatepľovacieho systému prekryla pripojovaciu škáru (aj rám okna) o 2 cm a styk fasádneho izolantu a rámu okna bol tesnený nizkoexpanzívnou páskou. Konečná úprava fasády vodotesne prekryla tento spoj. Nasledovalo nalepenie parapetov interiéru a vonkajšie parapety, kde sa tiež kontrolovala tesnosť vypenenia pripojenia a dané napojenia sa omietli.

V interiéri je použitá Weber štuková stierka v hrúbke 5 mm, lepená na sklotextilnú mriežku Vertex R117, aby sa zamedzilo infiltrácii vzduchu cez možný vznik malých prasklín. Toto sa týka iba poschodia. Omietka nadpraží prízemia je potiahnutá pri strope cez pásku Isover Vario KB 1. Tým je zabezpečená vzduchotesná rovina, v ktorej sú zatmelené káble elektroinštalácie na ovládanie exteriérových žalúzií. Tieto prestupy káblov sú pretmelené silikónovým tmelom. V oblasti nadpražia okien orientovaných na JV a JZ sú z exteriérovej strany namontované kastlíky pre vonkajšie žalúzie od spoločnosti K systém. Pod žalúziovými kastlíkmi je nalepená vákuová izolácia, ktorá eliminuje tepelný most spôsobený stenčením tepelnej izolácie nadpražia. Vákuová izolácia bola lepená, aby nedošlo k poškodeniu prepichnutím alebo prerazením ochranného obalu vákuového panelu. Pod a nad vákuový panel sa z dôvodu ochrany vákuového panelu a vylepšenia teplotechnických vlastností umiestnil Styrodur 2800 v celkovej hrúbke 10 cm.

Tento spôsob vyhotovenia montáže okna sa na prvý pohľad zdá veľmi zložitý. Po montáži prvého okna však už montážnici chápali dôležitosť pedantnosti pri realizácii jednotlivých pracovných úkonov. Dá sa povedať, že práce na ostatných oknách im išli jedna radosť. Projektant ešte pred samotnou realizáciou podrobil pracovný postup montáže počítačovému simulovania, ako budú „vyzerať“ tepelné mosty, a keď sa montážnici z dodávateľskej firmy oboznámili s cieľom ich práce (simulácie boli vytlačené farebne a vysvetlené), neboli vôbec proti. Skôr hľadali také pracovné návyky, aby si odskúšali novšiu technológiu montáže. Dnes obaja – projektant aj dodávateľská firma hovoria o prospešnosti spolupráce už v štádiu projektovania tohto detailu na pasívnom dome v Kittsee.

Prečítajte si: Nízkoenergetické domy – stavba pre skúsených architektov

Aké okná sme použili pri stavbe v Kittssee a prečo zaujímalo aj novinárov:

aké okná
okná v pasívnom dome Kittsee
okná v pasívnom dome Kittsee
okná v pasívnom dome Kittsee