Projekt domu pre stavebné povolenie v Rakúsku

Od roku 2010 Greenstudio ponúka klientom aj vypracovanie projektov pre stavebné povolenie v Rakúsku. Stavebné konanie v Rakúsku má oproti stavebnému konaniu prebiehajúcemu na Slovensku určité špecifiká. Podľa rakúskych právnych predpisov má každá rakúska obec možnosť ovplyvňovať projekt rodinného domu a to tak, že v rámci každého stavebného konania určuje konkrétne požiadavky a kritéria, ktoré musia byť splnené pre schválenie projektu.

Projekt pre stavebné povolenie musí ďalej obsahovať energetický výpočet potreby tepla na vykurovanie, tzv. „Energieausweiss“.  Greenstudio na základe svojich skúseností a znalostí  teda ponúka komplexné riešenie aj pre získanie stavebného povolenia v Rakúsku. Ak chcete stavať v Rakúsku, no neviete ako, kontaktujte nás. Prvú konzultáciu poskytujeme zadarmo.

button kontakt

V rámci tejto služby Vám poskytneme:

 • projekt domu vypracovaný v súlade s pomerom zastavanosti určenom pre danú lokalitu,
 • predbežnú konzultáciu projektu na príslušnom stavebnom úrade,
 • potvrdenie projektu projektantskou kanceláriou autorizovanou v Rakúsku.

stavebné povolenie v Rakúskubutton co vieme zabezpecit

Projekt pre stavebné povolenie v Rakúsku obsahuje:

1. Sprievodnú správu objektu

2. Energetický prepočet

3. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie:

 • Situáciu
 • Pôdorysy
 • Pôdorys strechy
 • Rezy
 • Pohľady
 • Výpis skladieb konštrukcií
 • Výpis vlastníkov okolitých pozemkov
 • Schematické škice objektu

4. ENERGETICKÉ PREPOČTY: 

stavebné povolenie v Rakúsku