Odvetrané fasády domov zlepšia nielen klímu v dome

Fasády domov odhalia o povahe majiteľov naozaj veľa. K akému životnému štýlu inklinujú, či ide o extroverta, alebo introverta, človeka s romantickou dušou alebo uprednostňujúceho skôr rácio.

Jedným z možných riešení fasády pasívneho domu je odvetraná fasáda. Odvetraná fasáda výrazne prispieva k zlepšovaniu vnútornej klímy pasívneho domu, tlmí teplotné rozdiely v zime a v lete. Odvetraná medzera vytvára medzivrstvu, ktorá nie je vystavená priamemu slnečnému žiareniu, vetru ani dažďu. Medzipriestor prerušuje priamy kontakt s tepelnou izoláciou a vďaka tejto odvetranej medzere dokáže odvetraná fasáda lepšie odviesť vlhkosť z konštrukcie, predlžuje sa fázový posun a zbytočne sa nezvyšuje povrchová vlhkosť izolácie. Tým, že tepelnú izoláciu tieni tento ochranný plášť a je zabezpečené nepretržité prúdenie vzduchu medzi týmto štítom a tepelnou izoláciou, možno oveľa lepšie narábať s vnútornou klímou. V letných obdobiach je fasáda tienená, a tak dokážeme oveľa dlhšie udržať konštrukciu chladnejšiu ako pri normálnych konštrukciách. Veľmi dobrou kombináciou použitých materiálov v obvodovej konštrukcii je dokonca nosný materiál s vyššou objemovou hmotnosťou a tepelná izolácia z čadičových vlákien. Táto konštrukcia spolu s odvetranou fasádou má najlepšie predpoklady na to, aby dosahovala čo najväčšiu akumuláciu tepla, priestorový (akustický) útlm a požiarnu ochranu.

Prečítajte si: Pasívny dom – vyskúšajte si ako by sa vám v ňom žilo

Pozor na tepelné mosty

Pri montáži takejto odvetranej fasády je však veľmi dôležité, aby nevznikali tepelné mosty pri kotvení podkonštrukcie. Pri hliníkových a oceľových podkonštrukciách zase treba tepelné mosty prerušiť. Ak sa tepelné mosty nepodarí minimalizovať, vznikajú bodové tepelné mosty, ktoré zhoršujú parametre obvodového plášťa. Treba si uvedomiť, že každé jedno kotvenie má svoju plochu a tá sa násobí počtom prekotvení do obvodového plášťa. Keďže tento počet môže byť vysoký, je nevyhnutné mať premyslené aj takéto detaily kotvenia, aby nevznikla zbytočne veľká ochladzovaná plocha. To však neznamená, že sa dá ubrať z kotviacich prvkov. Odvetraná fasáda má svoju váhu, preto treba navrhnúť staticky správny spôsob kotvenia a zohľadniť materiál, do ktorého sa bude fasáda kotviť.

Alternatívne konštrukcie

V súčasnosti je dostupné veľké množstvo materiálov, ktoré sa dajú použiť na odvetrané fasády domov. Výber ovplyvňuje výsledný dizajn, ale aj osobný pohľad na ekológiu použitých materiálov. Všetky typy odvetraných fasád sa dajú realizovať na drevenú aj murovanú konštrukciu. Na drevenú obvodovú konštrukciu je vhodná drevená odvetraná fasáda. Podkonštrukcia môže byť z dreva, hliníka alebo pozinkovanej ocele. Dosky možno na pod konštrukciu kotviť lepením, nitovaním, skrutkovaním, nastreľovaním klinčekov alebo skrytými úchytmi.

Rozhodujú svetové strany?

Pri výbere materiálov vzhľadom na orientáciu na svetové strany si treba uvedomiť, že (organické) plochy, na ktoré dopadá priame slnečné žiarenie, sú oveľa namáhanejšie na povrchovú stálosť. To platí aj pre severnú orientáciu, kde plochy zvyčajne namáha prevládajúci vietor a dážď. V prípade použitia aktívnych odvetraných fasád (fotovoltiky) ich treba orientovať na juh.

Prečítajte si: Stavba domu – použiť sendvič alebo supertehlu?

Z čoho môžete vyberať?

Na trhu je široká škála rôznych materiálov vhodných na odvetrané fasády domov. Základným kritériom je väčšinou vzhľad a cena, ale nemali by ste podceniť ani faktory ako sú potrebná povrchová úprava či ďalšia údržba. Môžete si zvoliť buď drevo, plast, vláknocementové dosky (eternit, cembrit, fundermax), kompozitné materiály (woodlook), kameň, sklo (fotovoltiku), keramiku, metalické materiály (titánzinok, hliník), laminát alebo PVC.

Starostlivosť o drevo

Ak sa rozhodnete pre drevený obklad, musíte si uvedomiť, že ide o živý materiál, o ktorý sa treba v budúcnosti starať. Niektorí ľudia si vyberajú takéto materiály práve pre ich farebnú nestálosť a pocit prepojenia s prírodou. Pre niekoho je to znak nedokonalosti, pre iného zase symbol života a pominuteľnosti. O drevený obklad sa treba starať v závislosti od orientácie na svetové strany a povrchovej úpravy. Napríklad pri olejovanom termodreve treba fasádu olejovať približne každé dva roky, ak chceme dosiahnuť jej stály vzhľad. Najodolnejšie sú tvrdé a exotické dreviny s tlakovou impregnáciou alebo vypaľované v peciach, známe ako termodrevo. Vo všeobecnosti však možno povedať, že je jedno o aký materiál ide. Či chceme, alebo nie, každý materiál vystavený priamemu slnečnému žiareniu a UV žiareniu časom stráca svoju povrchovú stálosť.

Rozhodujte správne

Pri rozhodovaní je veľmi dôležité vybrať si taký materiál, ktorý bude dotvárať celkový vzhľad objektu a spolupôsobiť s ostatnými prvkami na fasáde. Mali by ste sa predovšetkým rozhodnúť, či chcete materiál s vyššími nárokmi na údržbu, alebo nie. Toto všetko vás v budúcnosti môže stáť ďalšie investície a čas.

Ako na hmyz

Odvetraný priestor fasády chráni z hornej aj spodnej časti plastová alebo hliníková mriežka, ktorá zabraňuje, aby sa hmyz dostal do konštrukcie. Hmyz väčšinou priťahuje cukor, ktorý je obsiahnutý v izolácii. Ak sa stane, že si drobný lietavý hmyz predsa len nájde cestu pod obklad, môžete sa ho zbaviť napríklad vydymením.

Nezabudnite na tienenie

Na tienenie v pasívnych domoch treba vždy použiť exteriérové typy tienenia, aby solárne zisky ostávali na strane exteriéru. Preto sa neodporúča používať na dosiahnutie tepelnej pohody interiérové tienenie. Je nevyhnutné zabrániť tomu, aby sa teplo dostalo priamym žiarením do interiéru. Problémom pasívnych domov pri zlom tienení okien je práve letné prehrievanie, ktoré znižuje vnútornú pohodu. Treba počítať s tým, že teplejších a slnečných dní bude iba pribúdať. Ako tieniace prvky možno použiť žalúzie, rolety, markízy, pergoly, okenice, pojazdné clony či tieniace konštrukcie s lamelami pod uhlom.

button co vieme zabezpecit

Funkcie odvetranej fasády domov

  • SLNKO – ochrana pred poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením.
  • VIETOR – ochrana pred vetrom, ktorý v zimnom období ochladzuje konštrukciu rýchlejšie.
  • DÁŽĎ – ochrana pred dažďom, ktorý zvyšuje povrchovú vlhkosť omietky z exteriéru. Pri odvetranej fasáde je zabezpečené stále prúdenie vzduchu aj počas silných dažďov a izolácia nie je vystavená nadmernej vlhkosti, ktorá by znižovala jej tepelnotechnické parametre.
  • HLUK – lepšie akustické vlastnosti.
  • TEPLO – pri správnom riešení kotvenia odvetranej fasády domov sa eliminujú tepelné mosty.
  • OHEŇ – požiarna ochrana, ak nejde o drevo.
  • KLÍMA – komfortná klíma v zime aj v lete.

fasády domov

Rodinný dom, Prievoz, Bratislava

Fasáda: kombinácia dreveného obkladu (termo jaseň) a cembritu

Obvodová stena sa realizovala z pórobetónových tvárnic Ytong P4-500 s hrúbkou 25 cm. Na steny sa vo vertikálnom smere namontoval drevený rošt a vyplnil sa čadičovou izoláciou. Každých 50 cm sa do steny kotvili drevené trámy. Na eliminovanie tepelných mostov sa na rošt namontoval ešte jeden horizontálny rošt z dreva, ktorý sa vyplnil tepelnou izoláciou z čadičových vlákien. Celá podkonštrukcia sa obalila poistnou hydroizoláciou (isover tyvek solid, difúzne otvorená), na obalenú konštrukciu sa prichytili drevené hranolčeky vo vertikálnom smere, na ktoré sa už prichytil drevený obklad. Medzi dreveným obkladom a tyvekom sa vďaka týmto hranolčekom vytvorila odvetraná medzera so šírkou približne 2,5 cm. Drevený obklad sa na podkonštrukciu prichytával malými nastreľovacími spinkami cez pierko drevenej lamely. Hydroizolácia pod fasádnymi doskami cembrit sa zvolila čierna, aby sa zjednotil výsledný vzhľad.

button kontakt

fasády domovfasády domovfasády domov