Dom vo svahu alebo Lietajúci dom – úvod

Limity, vyplývajúce z pozemku, občas inšpirujú k tým najzaujímavejším architektonickým riešeniam. Platí to aj pre nízkoenergetický rodinný dom vo svahu, ktorý už stihol získať prezývku „Lietajúci dom“.

Počiatočný stav a vízia

Východiskom bol úzky, mierne sa zvažujúci pozemok, ktorý stojí na záplavovom území. Z južnej strany je ohraničený ramenom Dunaja, zo severnej rušnou cestnou komunikáciou. A naopak, výhodou je orientácia pozemku smerom na juh a najmä lokalita s unikátnym výhľadom. Tá sa nachádza blízko centra, no zároveň je v tesnej blízkosti prírody.

Vízia bola jednoduchá. Postaviť domov pre štyri osoby, ktorý bude rešpektovať prírodu, no zároveň sa vyhne prírodným živlom, najmä záplave. Z týchto premís sa zrodila objemovo umiernená, no pritom odvážna stavba.

Uvažujete o stavbe domu, rekonštrukcii alebo nad novým interiérom? Naši architekti vám radi pomôžu v ktorejkoľvek fáze vášho projektu vrátane realizácie: +421 948 199 888

Dom vo svahu: špecifiká stavby

Nakoľko sa jedná o dom vo svahu, obytnú časť tvorí jednoduchý pozdĺžny bungalov, umiestnený na šiestich nadzemných pilieroch. Stavba tak zbytočne nezaberá priestor záhrady a obyvatelia sú zároveň chránení pred prípadnou povodňou.

Pod obytnú zónu sa zmestila aj malá garáž. Aj tu sme mysleli na riziko záplavy, pretože nahromadená voda by mohla vyvíjať nežiadúce tlaky na stavbu. Garáž sa dá v prípade potreby spriechodniť a umožniť rozvodnenej rieke, aby voľne plynula.

Hlavným charakteristickým rysom je predsunutá južná časť s terasou, ktorá spočíva na 12 metrovej konzole. Obyvateľov domu približuje ešte viac k prírode a zároveň im poskytuje unikátny výhľad, ktorý sa premieta do celého interiéru.

Zadná (severná) fasáda je nenápadná, v podobe strohého kubického tvaru s jedným oknom. Kvôli blízkosti rušnej cesty je riešená akusticky.

Dominantný výhľad

Do obytnej zóny sa vchádza z bočnej strany po vonkajšom oceľovom schodisku, ktoré ústi na najvyššiu časť parcely. Aj v tomto prípade sme brali na zreteľ riziko záplavy. Ak bude voda z rieky stúpať, obyvatelia budú mať dosť času na bezpečné opustenie domu.

Vnútorná dispozícia obytnej zóny je jednoduchá. Obdĺžnikový pôdorys je rozdelený na dve časti, ktoré od seba oddeľuje kompaktný kubus so skrytými obslužnými priestormi. Severná zóna má slúžiť obyvateľom najmä na noc, nachádzajú sa tu štyri spálne a jedna kúpeľňa. Dennú zónu tvorí obývačka s kuchyňou. Práve tu sa nachádza najvzácnejší prvok celého interiéru, ktorým je presklená stena s terasou, poskytujúca výhľad na okolitú prírodnú scenériu. Obe zóny sú prepojené chodbou, ktorá prenáša výhľad do hĺbky domu.

Konštrukčné a materiálové riešenie

Pre vlastnosti pozemku, ktorý sa nachádza vo svahu sme sa rozhodli pre hlbinné základy pomocou razených pilót. Keďže pod budovou sa nachádza široká vrstva riečnych naplavenín, pilóty prenikajú až do hĺbky cca 12 metrov, kde sa už začína skalné podlažie. Kvôli lepšiemu rozloženiu síl a pevnejšiemu prichyteniu stavby k terénu nie sú uložené len kolmo, ale aj šikmo, a to v rôznych smeroch.

Dom vo svahu zabezpečuje železobetónová konzola

  Nosná časť stavby je zo železobetónového monolitu. Tvorí ju šesť nadzemných pilierov a zadná (severná) časť domu, slúžiaca ako nočná zóna. Na monolitickú časť stavby nadväzuje 12- metrová konzola z ocele, ktorá vytvára priestor pre dennú časť. Spojovacím prvkom oboch častí je oceľový rám, osadený do železobetónovej platne, stien a stropu.

Oceľová konzolová konštrukcia bola kvôli ľahšej manipulácii a preprave privezená v menších kusoch. Z jednotlivých častí sme na pozemku zložili dve samostatné ramená, ktoré sme žeriavom osadili do oceľového rámu. Na miestach, kde sa konzola prepája so železobetónovou konštrukciou, boli osadené isokorby. Na konzolu sme osadili aj oceľový rám terasy.

Výplň oceľovej časti obytnej zóny je z drevených hranolov, ktoré nesú vnútorný záklop strechy a zároveň slúžia na prichytenie obloženia z OSB3 dosiek.

Obvodová konštrukcia domu

Keďže celý tepelnovýmenný obal je nad úrovňou zeme, museli sme rátať aj s chladom prenikajúcim od podlahy.  Pri oceľovej konštrukcii stien a podlahy sme použili 28 cm izoláciu ISOVER TF PROFI, lepenú na OSB dosky špeciálnym lepidlom SUPRAFIX. Železobetónová konštrukcia stien a podlahy je izolovaná 30 cm izoláciou ISOVER TF PROFI. Fasáda bola dvakrát sieťkovaná a v podhľade sme sieťku navyše prikotvili. Čo sa týka strechy, použili sme tepelnú izoláciu ISOVER EPS 150 S s hrúbkou 40 cm a hydroizoláciu FATRAFOL.

Ako sme už spomínali, severná stena je akustická. Železobetónový monolit bol najskôr obložený drevenými kazetami, kladenými tak, aby sa fasáda jemne skláňala smerom k ceste. Na vyradenie rozličných zvukových frekvencií boli použité tepelnoizolačné materiály s rôznou objemovou hmotnosťou, ako aj sústava akustických okien s odlišnými hrúbkami skla.

Steny, stropy a priečky v interiéri sme obložili izoláciou ISOVER AKUPLAT, ktorá má tepelnoizolačné vlastnosti, no zároveň zlepšuje aj akustiku vnútorného prostredia. V podlahe pod betónovým poterom je umiestnená kročajová izolácia ISOVER TN. Aj v nej sa spájajú dve rôzne výhody – nielenže pozitívne vplýva na teplotechniku, ale aj na priestorovú akustiku.

Zelené energie v dome

Prísun čerstvého vzduchu v optimálnej vlhkosti zabezpečuje aktívna rekuperačná jednotka. Tá zaisťuje aj teplú úžitkovú vodu, a vďaka malému tepelnému čerpadlu aj prípadný ohrev, či ochladenie vzduchu.

Pri vykurovacích technológiách sme dbali na nízke prevádzkové a vstupné náklady, ale aj na možnosť použitia viacerých zdrojov. K tým patrí elektrické podlahové vykurovanie a klimatizačná jednotka, ktorá funguje ako tepelné čerpadlo vzduch – vzduch. V praxi sa však najviac osvedčila malá krbová akumulačná piecka s výkonom 4 až 5 kW. Tá umožňuje ľahko a rýchlo vykúriť celý priestor v dome.

Tepelnému komfortu napomáhajú aj slnečné lúče. Objekt má výhodnú orientáciu smerom na juh, ktorú sme podporili vhodným konštrukčným riešením.  Aby sme zo slnečných lúčov vyťažili čo najviac, strecha budovy sa smerom na juh postupne dvíha a  dovoľuje nízkemu zimnému slnku, aby preniklo hlboko do budovy a zahrialo ju. V lete mu zasa bráni predsunutý prístrešok nad terasou, ktorý zabezpečí, že interiér zostane v tieni.

Stavba je nízkonenergetická, s výslednou energetickou bilanciou QEP = 21, 18 Kwh/m2 za rok.

Nízkoenergetický dom vo svahu – odhady vs. realita

Občas sa stáva, že prvotné výpočty v projekte sa od tých reálnych značne líšia.  Dom Konzola Devín už slúži svojmu účelu, čo znamená, že niektoré údaje vieme porovnať. Ukázalo sa, že prevádzkové náklady zodpovedajú tým vypočítaným. Zároveň sa nám však potvrdilo, že pri navrhovaní objektov treba rátať aj istou „daňou z luxusu“, ktorá zahŕňa rôzne technológie v domácnosti. Tie v našom prípade spotrebujú zhruba toľko energie, ako aktívna rekuperačná jednotka.

Objekt prešiel meraním vzduchotesnosti, tzv. Blower door testom. Celkové číslo výmeny vzduchu n50 je 0,26 h-1 (pri rozdiele tlakov 50Pa). Znamená to, že výsledný údaj je dvakrát lepší než požadovaná hodnota pre pasívne domy. Stavba je súčasťou projektu www.multicomfort.sk, ku ktorému patria aj merania oxidu uhličitého, prašnosti v interiéri, celkovej vnútornej akustiky, hladiny voľne prchavých látok zo zabudovaných materiálov.

Realite zodpovedá aj prestup slnečného žiarenia do objektu, ktorý sme pôvodne znázornili na 3D modeli. Naďalej prebiehajú merania elektrickej energie (zvlášť sa porovnáva elektrická energia pre rekuperačnú jednotku, zvlášť pre vykurovanie, chladenie a celkový náklad), meranie teplôt jednotlivých priestorov v zime aj v lete, aj statické merania priehybu konzoly.

Uvažujete o stavbe domu, rekonštrukcii alebo nad novým interiérom? Naši architekti vám radi pomôžu v ktorejkoľvek fáze vášho projektu vrátane realizácie: +421 948 199 888

Podrobnejšie sme jednotlivé fázy realizácie zmapovali v sérii článkov, ktoré obsahujú aj videá.

Projekt a realizácia:

architektonické štúdio: greenstudio, s.r.o.

architekt: Ing. Martin Duchoň

lokalita: Devín, Bratislava

podlahová plocha: 125 m2

plocha pozemku: 500 m2

rok projektu: 2015 až 2016

rok realizácie: 2017 až 2018