Lietajúci dom 6: Okná a žalúzie

Hliníkové okná, exteriérové žalúzie

Stavba bola naprojektovaná tak, aby čo najviac využívala lúče slnka. Presklená južná fasáda dovoľuje nízkemu zimnému slnku, aby preniklo hlboko do budovy a zahrialo ju. A naopak, vysokému letnému slnku bráni predsunutý tvar strechy, takže interiér zostáva v tieni. 

Interiér domu

(Foto Tomas Manina)

V projekte sa preto kládol dôraz na kvalitné okná so žalúziami. Kvôli výborným tepelnoizolačným vlastnostiam sme zvolili hliníkové okná s trojitým zasklením. 

button portfolio domov

Z praktických dôvodov sme si vybrali presklenú stenu s vnútorným delením. Ak by bola potrebná výmena sklenej tabule, jednotlivé časti sú ľahko demontovateľné a dajú sa osadiť z interiéru.  A naopak, súvislá sklenená tabuľa síce pôsobí esteticky, no prípadná výmena by bola technicky náročná, pretože by bol potrebný žeriav. 

Okná inštalácia

Okná – montáž

Okenné rámy boli k objektu utesnené paronepriepustnou a paropriepustnou fóliou. Priestor medzi fóliami bol vyplnený PUR penou. Nakoniec boli do gumeného tesnenia rámov osadené sklá.

Okná a inštalácia
realizacia finalnej omietky

Nasledovalo osadenie ďalších okien v interiéri. Postup montáže sa líšil podľa toho, či boli okná osádzané do železobetónovej časti stavby, alebo do oceľového skeletu s otvormi, ktoré boli tvarované OSB doskami.

button co vieme zabezpecit
Okná osadenie

Do akustickej steny na severnej časti domu bola namontovaná sústava akustických okien s rôznymi hrúbkami zasklenia. Keďže izolačná pena v medzipriestore by mohla prenášať zvuky do interiéru, namiesto nej sa použila špeciálna komprimačná páska, ktorá zvuky tlmí. Po utesnení okenných rámov prišlo na rad osadenie zasklenia, ktoré bolo utesnené gumovým tesnením.

Montáž okná do akustickej steny

Nakoniec sme namontovali vonkajšie  parapety a kastlíky pre žalúzie. Kastlíky oddeľuje od betónu polystyrénová izolácia, ktorá zabraňuje vzniku tepelných mostov. 

Okná parapety
Okná montáž

Žalúzie sú elektrické, čo znamená, že už vopred bolo treba myslieť na elektrický prívod. Ovládajú sa mobilnou aplikáciou alebo inteligentným diaľkovým ovládačom, ktorým sa dajú naprogramovať rôzne režimy. 

Postup prác vo videu:

Pokiaľ sa chcete dozvedieť o objekte Konzola Devín viac, prečítajte si všetky články tohto projektu: „Lietajúci“ dom.

Spýtajte sa nás, čokoľvek vás zaujíma:

+421 (948) 199-888

info@greenstudio.sk