Lietajúci dom 6: Okná a žalúzie

Hliníkové okná, exteriérové žalúzie

Stavba bola naprojektovaná tak, aby čo najviac využívala lúče slnka. Presklená južná fasáda dovoľuje nízkemu zimnému slnku, aby preniklo hlboko do budovy a zahrialo ju. A naopak, vysokému letnému slnku bráni predsunutý tvar strechy, takže interiér zostáva v tieni. 

okná domu

V projekte sa preto kládol dôraz na kvalitné okná so žalúziami. Kvôli výborným tepelnoizolačným vlastnostiam sme zvolili hliníkové okná s trojitým zasklením. 

Uvažujete o stavbe domu, rekonštrukcii alebo nad novým interiérom? Naši architekti vám radi pomôžu v ktorejkoľvek fáze vášho projektu vrátane realizácie: +421 948 199 888

Z praktických dôvodov sme si vybrali presklenú stenu s vnútorným delením. Ak by bola potrebná výmena sklenej tabule, jednotlivé časti sú ľahko demontovateľné a dajú sa osadiť z interiéru.  A naopak, súvislá sklenená tabuľa síce pôsobí esteticky, no prípadná výmena by bola technicky náročná, pretože by bol potrebný žeriav. 

Okná inštalácia
Montáž zasklenej steny na terase

Okná – montáž

Okenné rámy boli k objektu utesnené paronepriepustnou a paropriepustnou fóliou. Priestor medzi fóliami bol vyplnený PUR penou. Nakoniec boli do gumeného tesnenia rámov osadené sklá.

Okná a inštalácia
Páskovanie zasklenej steny na terasu
zasklievanie okien
Zasklievanie steny na terasu

Nasledovalo osadenie ďalších okien v interiéri. Postup montáže sa líšil podľa toho, či boli okná osádzané do železobetónovej časti stavby, alebo do oceľového skeletu s otvormi, ktoré boli tvarované OSB doskami.

osadenie okien v drevenej časti objektu
Osadenie okien v drevenej časti objektu
Okná osadenie
Osadenie okien k ZB stene

Do akustickej steny na severnej časti domu bola namontovaná sústava akustických okien s rôznymi hrúbkami zasklenia. Keďže izolačná pena v medzipriestore by mohla prenášať zvuky do interiéru, namiesto nej sa použila špeciálna komprimačná páska, ktorá zvuky tlmí. Po utesnení okenných rámov prišlo na rad osadenie zasklenia, ktoré bolo utesnené gumovým tesnením.

Montáž okná do akustickej steny
Montáž sústavy akustických okien do akustickej steny

Nakoniec sme namontovali vonkajšie  parapety a kastlíky pre žalúzie. Kastlíky oddeľuje od betónu polystyrénová izolácia, ktorá zabraňuje vzniku tepelných mostov. 

Okná parapety
Montáž parapetov
Montáž žalúziových kastlíkov

Žalúzie sú elektrické, čo znamená, že už vopred bolo treba myslieť na elektrický prívod. Ovládajú sa mobilnou aplikáciou alebo inteligentným diaľkovým ovládačom, ktorým sa dajú naprogramovať rôzne režimy. 

Postup prác vo videu:

Chcete vedieť o objekte Konzola Devín viac? Prečítajte si všetky články tohto projektu na tomto linku >>> „Lietajúci dom .

Spýtajte sa nás, čokoľvek vás zaujíma:

+421 (948) 199-888

info@greenstudio.sk