Čo obsahuje architektonická štúdia – projekty domov

Realizácii rodinného domu predchádza niekoľko podstatných krokov. Samotnej stavbe predchádza úradná dokumentácia a rôzne povolenia. Avšak základným pilierom celého projektu rodinného domu je architektonická štúdia. Jej cieľom je poskytnutie názornej predstavy rodinného domu na konkrétnom pozemku. Vďaka architektonickej štúdii získate jasnú predstavu o možných riešeniach zhotovenia projektu.

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia predstavuje najjednoduchšiu, no napriek tomu najdôležitejšiu formu projektovej dokumentácie. Ide o premietnutie zámeru klienta do konkrétnej predstavy v rámci dispozičného riešenia stavby a jej prevádzky. Klient má k dispozícii celý vizuál stavby a definované materiály, ktoré sa pri realizácii použijú.

Textová časť obsahuje základné údaje o stavbe, popis dispozičného a technického riešenia stavby a jej prevádzku. Rovnako uvádza napojenie na okolitú výstavbu a popis architektonického a dizajnového riešenia.

Výkresová časť sa zameriava na výkresy pôdorysu projektu, vizualizáciu stavby, jej osadenie a napojenie na inžinierske siete a dopravu.

Profesionalita a optimálne riešenia

Návrh architektonickej štúdie pokrýva najoptimálnejšie riešenia orientácie a rozloženia domu s dôrazom na maximálnu energetickú úspornosť prevádzky domu. Architekti sa usilujú o čo najväčší možný komfort klienta a uspokojenie jeho dizajnových a technických preferencií.

Podstatou architektonickej štúdie je zachytenie predstáv klienta a ich následné zhmotnenie do konkrétnej priestorovej podoby. Klient by tak mal získať jasnú predstavu a disponovať podkladmi pre ďalšie spracovanie dokumentov a povolení k danej stavbe.

Naša konečná architektonická štúdia obsahuje:

  • Osadenie objektu na pozemku (situácia)
  • Pôdorysy jednotlivých podlaží
  • Schematický rez objektu
  • Pohľady na fasádu
  • Realistickú vizualizáciu

Uvažujete o stavbe domu, rekonštrukcii alebo nad novým interiérom? Naši architekti vám radi pomôžu v ktorejkoľvek fáze vášho projektu vrátane realizácie: +421 948 199 888

Projekt na mieru

Pred vypracovaním architektonickej štúdie architekt absolvuje konzultáciu s klientom a obhliadku pozemku, vďaka čomu získa základné informácie pre zhotovenie stavby. Architekti sa zameriavajú aj na tie najmenšie detaily, ktoré sú podstatné pre kvalitné vypracovanie štúdie.
Najmä ak máte atypický pozemok či pozemok vo svahu, návrh na mieru vám ušetrí nemalé finančné a časové náklady.
Máte predstavy, ktoré chcete zhmotniť? Naši architekti sú kvalifikovaní profesionáli, ktorí s ľahkosťou hľadajú riešenia aj pre atypické a neštandardné stavby.